Step 1 of 5Step 2 of 5Step 3 of 5Step 4 of 5Step 5 of 5

ALGEMENE VOORWAARDES EN REËLS VIR KOSSTALLETJIES

 

Die fees vind plaas by die Richardsbaai Alkantstand (oop stuk grond oorkant die Richardsbaai Skibootklub) vanaf 24-26 September Donderdag (10H00) TOT Saterdag (22H00) 2020. Let asb daarop dat Donderdag ‘n vakansiedag is en die hekke reeds 10H00 oop gemaak word vir die publiek.

 1. SLUITINGSDATUM
  Aansoeke vir stalletjies open op 1 Desember 2019. Die sluitingsdatum vir 2020 is 1 Junie.
   
 2. PLASING
  Voorlopige plasings word gedoen soos en wanneer aansoeke ontvang en betalings gedoen word. Ons het egter ‘n BEPERKTE hoeveelheid kosstalletjies.  Staanplekke word slegs geallokeer as betaling gemaak word. Dolosfees hou die reg voor om enige stalletjie in belang van die fees te verskuif.
   
 3. EVALUASIE
  Die komitee sal voorkeur verleen aan  Skole, Kerke en NPO organisasies.Die beslissing van die komitee is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie. Stalletjies moet hulle eie brandblussers voorsien wat ’n vereiste van die bandweerhoof is.
   
 4. BETALING
  Suksesvolle aansoekers moet hul betaling maak. Die verskuldigde bedrag moet in die Dolosfees bankrekening inbetaal word. Geen plasing sal gemaak word alvorens geld nie ontvang word nie. 'n Kansellasiefooi van 50% is nie terugbetaalbaar nie. Indien jy ná  1 Junie 2020 kanselleer, word alle gelde verbeur. Meld asb. jou stalletjies naam op die depositostrokie en email dit na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5. HANDELSURE
Die fees open op 24 SEPTEMBER 2020 om 10H00. Die verpligte daaglikse handelsure is 10:00 soggens – 22:00 saans. Stalletjies mag handel dryf tot die feesterrein laat-nag (23:00) sluit maar mag onder geen omstandighede voor 22:00 saans sluit nie.  Uitstallers kan daagliks vanaf 07:00 stalletjies voorberei. Alle voertuie moet voor 09:00 van die stalletjieterrein verwyder word en op die geallokeerde parkeerplekke gelaat word. Ons het ongelukkig  GEEN plek vir die karre by die stalletjies nie.
 

6. SEKURITEIT
Dolosfees verskaf voltydse sekuriteit maar kan nie aanspreeklikheid aanvaar vir enige verliese of skade nie. GEEN PERSOONLIKE DRANK OF COOLERBOX word toegelaat op die terrein nie.
 

7. VERBLYF
Uitstallers is verantwoordelik vir hul eie reis- en verblyfreëlings. Vir hulp in dié verband skakel Elize Boshoff by (083 635 5358) of besoek die webwerf, www.dolosfees.com. Ons het ongelukkig GEEN kamp geriewe by die feesterrein nie.  Daar is kampgeriewe oorkant die pad by Richardsbaai Skibootklub (035-7532156) of Sportkompleks (035-7533974).
 

8. REGISTRASIE
Alle uitstallers kan al die Woensdag 23 September registreer vanaf 10H00 – 18H00. As jul nie die tyd kan register nie MOET  dit voor die tyd aan Elize weergegee word. Uitstallers wat nie op hierdie daa registreer nie, verbeur hul fooie/stalletjies en  Dolosfees sal dit herverhuur

9. SIGBARE LOGO en NETHEID VAN STALLETJIES
Vir die verkope van julle produk is dit belangrik dat julle logo en WAT jul verkoop sigbaar is.  Die stalletjie moet die Sondagoggend ontruim word.  ALLE papiere, skerpvoorwerpe moet verwyder word. Los asseblief julle stalletjies terrein netjies. ALLE stalletjies moet skoon en netjies wees teen die Sondagmiddag. 

 

 10. ALGEMEEN

 • Uitstallers is verantwoordelik vir die netheid van hul stalletjies.
 • Dolosfees behou die reg voor om stalletjie-houers te skors vir enige wangedrag, negatiewe houdings (ons hou van vriendelike mense).
 • As stalletjie houer krag benodig moet dit aangedui word, plasing van stalletjie sal daarvolgens gedoen word.
 • As uitstallers krag benodig is hul verantwoordelik daarvoor om hulle eie krag-verlengingskoorde te verskaf. (30 M)
 • Tafels, stoele en ander uitstaltoerusting is u verantwoordelikheid. Kontak persoon vir tafels, stoele en tente is :  Catering  – 082 864 9736
 • Dolosfees  aanvaar nie verantwoordelikheid vir produk(te) wat nie verkoop nie. Bemarking van u produk is u verantwoordelikheid – Dolosfees dring die mense daar - maar u moet die produk self aan hul verkoop.
 • Elke stalletjies ontvang SLEGS een kragpunt (10 AMP).  As meer benodig MOET julle self daarvoor sorg. 

11. TENT GROOTE

OP VELD – 5 X 5 M – R2550.00

Stalletjie grootte is 5 x 5 en word van geen raamwerk voorsien nie. Die stalletjies houers MOET ASB in die raamwerk bly en mag nie oor hul merk staan nie.  AS JULLE GROOTER BENODIGMOET DIT AANGEDUI WORD. En daar sal ekstra kostes betrokke wees. 

 

11. TOEGANGSKAARTJIES

Uitstallers word van 4 toegangskaartjies per dag vir stalletjie voorsien.
GEEN uitsondering in die verband nie. As julle ekstra benodig kan u dit koop.


 

 


 

Aanvaar asb die reëls om na die volgende stap te gaan

 

Wat wil jy verkoop? Ons is BAIE streng met die reel!!! Jy mag slegs verkoop wat op die lys verskyn!


Die koste per stalletjie is R2500.00  (5mx5m)

Prys geld is vir die volle feestyd (3 Dae) .

 • Navrae kan gedoen word Elize Boshoff – 083 635 5358
 • Suksesvolle aansoekers sal onmiddelik in kennis gestel word.

BANKING DETAILS

BANK

ABSA

BRANCH

RICHARDSBAY

ACCOUNT NO

4074640098

TIPE

TJEK

NAME

DOLOSFEES

  Refresh Captcha