Step 1 of 6Step 2 of 6Step 3 of 6Step 4 of 6Step 5 of 6Step 6 of 6

ALGEMENE VOORWAARDES EN REËLS VIR STALLETJIES

 

Die fees vind plaas by die Richardsbaai Alkantstand (oop stuk grond oorkant die Richardsbaai Skibootklub) vanaf 20-22 September Vrydag (14H00) TOT Sondag (17H00) 2019.
Let asb daarop dat Vrydag die hekke eers 14H00 oop gemaak word vir die publiek. Sondag maak ons die hekke oop 10H00 tot 17H00. Vrydag die 20 September skuit die skole

 1. SLUITINGSDATUM
  Aansoeke vir stalletjies open op 1 Febuarie 2019. Die sluitingsdatum vir 2019 is 1 Augustus 2019
   
 2. PLASING
  Voorlopige plasings word gedoen soos en wanneer aansoeke ontvang en betalings gedoen word. Ons het egter ‘n BEPERKTE hoeveelheid stalletjies.  Staanplekke word slegs geallokeer as betaling gemaak word. Dolosfees hou die reg voor om enige stalletjie in belang van die fees te verskuif.
   
 3. EVALUASIE
  Die komitee sal voorkeur verleen aan  handvervaardige produkte wat kreatiwiteit en oorspronklikheid toon.
  Die beslissing van die komitee is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  Stalletjies moet hulle eie brandblussers voorsien wat ’n vereiste van die bandweerhoof is.

   
 4. BETALING
  Suksesvolle aansoekers moet hul betaling maak. Die verskuldigde bedrag moet in die Dolosfees bankrekening inbetaal word. Geen plasing sal gemaak word alvorens geld nie ontvang word nie. 'n Kansellasiefooi van 30% is nie terugbetaalbaar nie. Indien jy ná 1 Junie 2019 kanselleer, word alle gelde verbeur. Meld asb. jou stalletjies naam op die depositostrokie en email die betaalbewys aan  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5. HANDELSURE
Die fees open op 20 SEPTEMBER 2019 om 14:00. Die verpligte daaglikse handelsure is 09:00 soggens – 20:00 saans vir die groot stalletjietent. Stalletjies op die veld  mag handel dryf tot die feesterein laat-nag (23:00) sluit maar mag onder geen omstandighede voor 20:00 saans sluit nie.  Uitstallers kan daagliks vanaf 07:00 stalletjies voorberei. Alle voertuie moet voor 08:30 van die stalletjieterein verwyder word en op die geallokeerde parkeerplekke gelaat word. Ons is hierdie jaar weer op Alkantstrand en ongelukkig is daar GEEN plek vir die karre by die stalletjies nie. Geen uitstaller mag op Sondag voor 18h00 oppak nie. Geen voertuie sal op die feesterein toegelaat word voor Sondag-18H00 nie!!!.
 

6. SEKURITEIT
Dolosfees verskaf voltydse sekuriteit maar kan nie aanspreeklikheid aanvaar vir enige verliese of skade nie.
 

7. VERBLYF
UUitstallers is verantwoordelik vir hul eie reis- en verblyfreëlings. Vir hulp in dié verband skakel Elize Boshoff by (083 635 5358) of besoek die webwerf, www.dolosfees.com. Ons het ongelukkig geen kamp geriewe by die feesterein nie.  Daar is kampgeriewe oorkant die pad by Richardsbaai Skibootklub (035-7532156) of Sportkompleks (035-7533974).
 

8. REGISTRASIE
Alle uitstallers kan al die Donderdag 19 September registreer vanaf 10H00 – 18H00 of op Vrydagoggend 20 September vanaf 08H00 tot 10H00. As jy nie  kan register nie MOET  dit voor die tyd aan Elize weergegee word. Uitstallers wat nie op hierdie dae registreer nie, verbeur hul fooie/stalletjies en  Dolosfees sal dit herverhuur.

9. SIGBARE LOGO en NETHEID VAN STALLETJIES
Vir die verkope van julle produk is dit belangrik dat julle logo en WAT jul verkoop en ook die koste sigbaar wees.  Die stalletjie moet die Sondagaand ontruim word.  ALLE papiere, skerpvoorwerpe moet verwyder word. Los asseblief julle stalletjies terrein netjies.

 

 10. ALGEMEEN

 • Geen troeteldiere word by stalletjies toegelaat nie.
 • Uitstallers is verantwoordelik vir die netheid van hul stalletjies.
 • Dolosfees behou die reg voor om stalletjie-houers te skors vir enige wangedrag, negatiewe houdings (ons hou van vriendelike mense)..
 • As stalletjie houer krag benodig moet dit aangedui word, plasing van stalletjie sal daarvolgens gedoen word.responsibility. Renting can be done at Catering 082 864 9736
 • As uitstallers krag benodig is hul verantwoordelik daarvoor om hulle eie krag-verlengingskoorde te verskaf. (30 M)
 • Tafels, stoele en ander uitstaltoerusting is u verantwoordelikheid. Kontak persoon vir tafels, stoele en tente is :  Catering  – 082 864 9736
 • Dolosfees  aanvaar nie verantwoordelikheid vir produk(te) wat nie verkoop nie. Bemarking van u produk is u verantwoordelikheid – Dolosfees dring die mense daar - maar u moet die produk self aan hul verkoop.
 • Elke stalletjies ontvang SLEGS een kragpunt (10 AMP).  As meer benodig MOET julle self daarvoor sorg

11. TENT GROOTE

OP VELD – 5 X 5 M – R1250.00

Stalletjie grootte is 5 x 5 en word van geen raamwerk voorsien nie. Die stalletjies houers MOET ASB in die raamwerk bly en mag nie oor hul merk staan nie.  AS JULLE GROOTER BENODIG MOET DIT AANGEDUI WORD

IN STALLETJIE TENT - 3 X 5 M - R1100.00

Stalletjies is 3 x 5 groot en geen afkortings word voorsien nie.  Dit het geen dwarspype of grondbedekking nie.  Waentjies moet deel van stalletjies wees of verwyder word na die toegewysde area.

11. TOEGANGSKAARTJIES

Uitstallers word van 2 toegangskaartjies per dag vir stalletjie voorsien.
GEEN uitsondering in die verband nie. As julle ekstra benodig kan u dit koop.

 

Aanvaar asb die reëls om na die volgende stap te gaan

 Jy mag slegs verkoop wat op die lys verskyn

 

Die koste per stalletjie is R2500.00  (5mx5m)

Prys geld is vir die volle feestyd (3 Dae) .

 • Navrae kan gedoen word Elize Boshoff – 083 635 5358
 • Suksesvolle aansoekers sal onmiddelik in kennis gestel word.

BANKING DETAILS

BANK

ABSA

BRANCH

RICHARDSBAY

ACCOUNT NO

4074640098

TIPE

TJEK

NAME

DOLOSFEES

  Refresh Captcha